İnternet ünvanlarımız

www.facebook.com/eyvaztaha

www.instagram.com/eyvaztaha

www.twitter.com/eyvaztaha

www.telegram.me/eyvaztaha

___________________________

info@eyvaz.org

eyvaztaha@gmail.com

___________________________

● Eyvaz.Org düşərgəciyi Güney Azərbaycanlı yazar Eyvaz TAHAnın şəxsi saytıdır.

● Eyvaz.Org düşərgəciyində yer alan materiallar Azərbaycan türkcəsində latın və əski əlifbalarıla yazılır.

● Bu düşərgəcikdən götürülmüş materiallarda qaynaq “Eyvaz.Org” kimi göstərilməlidir.