حوثی‌ها، عدن و کودتا علیه انقلاب

حوثی‌ها دیروز آخرین پایگاه خود در عدن را از دست دادند و برای تلافی آن شهر را به توپ بستند. همجواری توپخانه و شهر معنای نظامی ندارد، نشانه‌ی حمله‌ای کور برای کشتار غیر نظامیان است. نتیجه روشن است. به گفته‌ی پزشکان بدون مرز، عدن با صد کشته و دویست مجروح خونین‌ترین شب خود را پشت‌سر گذاشت. یمن با فرار علی عبدالله صالح انقلابش را به پیروزی رسانده بود. ولی چندی پیش اقلیت حوثی به کمک ته‌مانده دلارهای نفتی یک کشور دیگر از کوهستان سعده به سوی جنوب سرازیر شدند و با کودتا در روز روشن، حکومت برآمده از انقلاب یمن را سرنگون کردند. و جنگ داخلی آغاز شد.
رسانه‌ی خودخوانده‌ی ملی از این گروه کودتاگر به نام نیروهای مردمی نام می‌برد و از طرفداران علی عبدالله صالح به عنوان ارتش یمن. اگر اتحاد حوثی‌ها با علی عبدالله صالح دیکتاتور پیشین یمن را در نظر آوریم، خواهیم دید که کار اصحاب رسانه‌ی دولتی در دروغبافی به جنون کشیده است. حوثی‌ها که زیدی و چهار امامی هستند اگر در ایران بودند احتمالا سرنوشتی بهتر از بهائیان نداشتند.