مشکل تاريخي را با تصميم سياسي نمي‌توان حل کرد | گفتگو با رضا داوری

ایواز طاها: من هم شاگردی استاد عبدالکریم سروش را کرده‌ام، هم استاد رضا داوری را. سروش را خیلی بیشتر، داوری را خیلی کمتر، در حد فلسفه‌ی یونانی. و به نسبت شاگردی‌ام از هردو آگاهی‌های اندیشه‌ساز و حماقت‌سوز اندوخته‌ام. یک روز در...