Şeir, qadın şairlər və feminizm | Eyvaz Taha

Bir çox millətlər kimi, bizim tariximz də kişilərin oylağıdır.  1 Feminizmi, gözəl qızların şeirini çirkin qızların şeirindən daha yaxşı başa düşmək kimi qavramasaq, şeir inqilabında önəmli dürtülərdən biridir. Çünkü burda “qadın”dan məqsəd, kişilərin yaşı ilə məşğul olan varlıqlar deyil, təməlçi...