HƏMİD HERİSÇİ ORXAN CAMAL FƏRAQINDA “ƏDƏBİYAT SİYASƏTİ”-Nİ CANLANDIRIB | Eyvaz TAha

2016-ci ildə böyük politoloq Heydər Camalı itirdik, 2018-də isə adlım jurnalist Orxan Camalı. Təbiət bayramı kimi cəfəngiyatla məşğul olan Güney Azərbaycan mediası nə Heydərin ölümünü önəmsədi, nə də onun oğlu Orxanın qətlini. Hedər camal öz əcəli ilə fani dünyaya göz yumdusa Orxan Camalın ölümü faciəvi idi. 31 iyul 2018-ci ildə Mərkəzi Afrika Respublikasında qeyri-formal silahlı …

İnadla yabançılaşdırma | Eyvaz TAHA

Azerdict saytında “confirmation” sözünün doğma qarşlığını axtardım. Bir çox dillərdən döğmalaşmış kəlmə gəldi amma doğma dildən yadlaşdırılmış heç bir söz gəlmədi: confirmation: əsas confirmation: sübut confirmation: fakt confirmation: dəlil confirmation: təsdiq etmə confirmation: ratifikasiya edilmə confirmation: təsdiqlənmə confirmation: təsdiqləmə confirmation: təsdiq Sözcüyün anlamları sırasında heç olmasa bunlar da gələ bilərdi: doğrulama doğrulanma sağlamlaşdırma vurğulama vurğulanma …

Biz “Daxil olmaq” yerinə “girmək”dən utanırıqmı? | Eyvaz Taha

Güney Azərbaycanın ədəbi dilndə böyük canlanma var. Bu gedişdə dillə yeterincə tanışlığın yoxluğundan dolayı geniş yanlışlıqlar buraxılır. Bunun üçün Güney yazarları Respublikanın rəsmi dilini dəqiq oxumalıdırlar. Güney dil baxımından Quzeyə möhtacdır. Ancaq bizdə müsbət məqam da var–təntəli dildən uzaqlaşmaq. Biz Az tvnin yarı Rus, yarı Fars türkcəsini qullanmaqdansa doğma sözlərə üstünlük veririk. “Daxil olmaq” yerinə …

Şeir / Sabir Hakka / Eyvaz Taha

Olürsəm bir gün Sevdiyim kitabları götürəcəyəm özümlə, Dolduracağam qəbrimi sevdiyim adamların şəkli ilə. Xırdaca bir daxmam olduğundan Sevicək ozanıram, Gələcək barədə üçünmədən, Siqaret alışdırıram, Bağrıma basmaq istədiyim bütün qızlar üçün ağlayıram. Nə yazıq, Hər ləzzət içində bir qorxu gizlənmiş, Qorxu budur: Səhər erkən Kimsə sənin çiyinlərini silkələyir, Sabir qalx gedək işə!

Gurşun Hardan Açıldı Romanı ve Dede Korkut / Bahadır Gücüyeter

Dede Korkut Kitabı edebiyat dünyasının üzerinde hemfikir olduğu cihetle Türk edebiyatının en önemli eserleri arasında yer almaktadır ve Dede Korkut Hikâyeleri özellikle destandan romana geçişte kurgusal Türk edebiyatının en önemli kilometre taşlarından biridir. Dede Korkut Hikâyeleri, ihtiva ettiği anlatım biçimi ve üslubuyla hemen her sahadaki Türk edebiyatlarına belirgin bir biçimde etki etmiş ve bu edebiyatlar …

Bu, yalnız bir qəzet deyil, azadlıq ocağıdır

Azadlıq qəzetinin yenidən buraxılışı münasibəti ilə  Sayın Qənimət Zahid və Azadlıq qəzetinin dəyərli əməkdaşları! Sözsüz Azadlıq qəzeti bütün Azərbaycan türk xalıqının qurtuluş mübarizəsinin danışan dilidir. O, yalnız bəlli partiyaya bağlı bir qəzet deyil, xalqın səsidir. “Azadlıq” gerçək anlamda özgürlük ocağıdır. Məncə “Azadlıq” probleminin kökündə təkcə siyasi motivləri axtarmaq düzgün olmazdı. Burda daha dəhşətli bir problemlə qarşı-qarşıyayıq— …

İran rəsmisi: “Türk dilini qəbul edən azərilərin mədəniyyəti primitivliklə əvəz edilib”

“Böyük kədər budur ki, heç bir zaman Türk soylu olmayan Azərilər qonaq ellərin dilinə məğlub olduqları üzündən mədəniyyətdən sonra gələn vəhşilik və çölçülüyümənimsəyiblər,” deyə İran İncəsənət Akademiyasının başqanı Əli Müəllim Damğani Azərbaycan əhalisinin türkcədən öncə azəri dilində danışdığını və türklərin qələbəsi nəticəsində azəri mədəniyyətinin yerinə vəhşilik və primitivliyin gətirildiyini iddia edib. İran rəsmisi bu sözləri Azərbaycan Respublikasında şair Nizami Gəncəvinin türbəsində türkcə kitabələrin yerləşdirilməsinə …

Qərb fəlsəfəsi tarixi EyvazTahanın elmi redaktorluğu ilə

   Bertran Rassel. Qərb fəlsəfəsi tarixi. – Bakı: Mütərcim, 2012. – 444 səh. Müxtəlif mənbələrdən toplayan, ümumiləşdirən, əlavə və şərhlərin, ön sözün müəllifı:  Doktor CAVAD HEYƏT Tərcümə edən:  SALEH DOSTƏLİYEV Elmi redaktorlar: EYVAZ TAHA ELDAR PİRİYEV  filologiya elmləri doktoru  RÖVŞƏN ƏLİYEV  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru   ÖN SÖZ Bu kitab XX əsrin böyük filosofu və riyaziyyatçısı Bertran …

BU TORPAQ ALTDA YATANLAR! | Eyvaz TAHA

Rəvayət yenidən yazılır. Vərzəqan şəhrində bircə xəstəxanası olmayan hökümət həmin ruslardan aldığı ikinci əl atom enerjisi texnıkasına öyünür; xalqına gərəkli olan benzin və toyuq ətini təmin etməkdə aciz qalan bir dövlət həmin rusyadan aldığı ikinici cahan savaşına ayd sualtı gəmilərlə fəxr edir. Onun monofonik televiziyası Əhər, Heris və Vərzəqan sakinlərinin zələzlə uçqunu altda qaldığı gecə …

NORVEÇ YOLÇUSU ƏBƏDİYYƏTƏ DOĞRU YOLUNU DƏYİŞDİ

Siyamək Səbrinin ölüm xəbəri məni dərindən sarsıtdı. O bir fakir adamı idi. Siyaməklə son dəfə Bakı kafelərinin birində görüşdük, Həmid Herisçi ilə birlikdə. Səsi hələ də qulağımdadır, Güney üçün darıxırdı, risk edib Culfaya da getmək istəyirdi. Mən mane oldum, dedim yaxşı olardı quzey Culfaya gedib ordan güneyə nəzər salması daha mənqtiqidir. Bu məsləhət bəlkə də …

ŞƏRƏFXANA SAHİLİ: DƏNİZLƏ SAĞOLLAŞMAQ İSTƏMİRİK /Eyvaz TAHA

1 Dünya Şəhriyarın söylədiyi qədər yalan olmasa da, Gi Deborun duyduğu qədər acıdir. Şərfxanə sahilində çimidiyim iki il olmayıb. Natiq heyvanla dalğalı Urmu dənizinin qovşağında oynaq həyatın var gücüylə cərəyan etdiyinin sevincinə dalmışdım bu acı dünyada. Duru, su qədər duzlu, şer və işraq qədər gündəlik rəzalətlərdən uzaq bir sevinc. Sankı bir an toplumun təzyiqçi güc …

DİLİMİZİ EVDƏ QOYUB MƏKTƏBƏ GETDİK | Eyvaz TAHA

Güney Azərbaycanda yeni təhsil ili münasibəti ilə müraciət Uşaqlarımız məktəblərə getdilər, bacılarımız, qardaşlarımız isə universitetlərə. Heç birinin qoltuğunda ana dilində bircə kitab yox. Bu yaxınlarda mədəniyyət nazirliyi iki kitabımın nəşrinə icazə verməkdən çəkindi. Səbəblərin biri bu idi: sən demə kitablarımın yazı qaydasında farsca və ərəbcənin sözlərinə saymazlıqla yanaşılıb. Dövlət məmurunun argumenti daha qəribə idi: “Fars …

Mir Hüseyn Musəvi və Eyvaz TAHAnın müraciəti

Əziz Azərbaycanlılar! Qarşılaşdığımız bu gərgin durumda Mir Hüseyn Musəviyə səs vermənizi xahiş edirəm. Məhəmməd xatəmi prezidentliyə adaylığını irəli sürərkən islahatçıların milli haqlarımız barədə saymazca davrandıqları barədə tənqidi baxışlarımı geniş biçimdə açıqlamaq istədim. Lakin zaman ötdükcə anladım ki, “gözəl can” rolunu ifa etmək və ya “ən pis ən yaxşıdır” tezisinə inamaq mövcud durumun dahada uzanmasına gətirib …

KİMLİYİMİZİ DANAN SEVGİ MƏKTUBU

Yarpaq qəzetinin baş yazarı Eyvaz TAHAnın İranda yeni təsil ilinin başlanması münasibəti ilə şagirdlər və öyrəncilərə açıq məktubu İranda 14 milyon şagird və 3 milyona yaxın öyrənci təsil ocaqlarına getdilər. Məktəblərin zənginin çalınması ilə siniflərə yollanmış bu uşaqların 60 faizinin ana dili farsca deyil. Onların əksəriyyəti azərbaycan türkcəsində, qalanı isə türkmən, kürd, ərəb və başqa …

Orhan PAMUKa məktub

  Yarpaq qəzetinin baş redaktoru Eyvaz TAHAnın Orhan PAMUKa məktubu Hörmətli Orhan Pamuk! Ədəbiyyat üzrə nobel ödülü qazanmağınız hamımızı sevindirdi. Ədəbiyyat bir millətin altbilincinin həyat ərsəsinə calanmasıdırsa, bu ödülü yalnız parlaq zəkanız və çəkdiyiniz zəhmətlərdən dolayı sizə verilmiş bir sovqat sanmaq düzgün olmazdı. Bu, bir millətin vicdanının dünya səviyyəsində dəyərləndirilməsi deməkdir. Sözsüz ki, bu ödül bütün …