کشتار هولناک در کابل

گروه‌های افراطی که از بوی خون سرمست می‌شوند، بنام دین مردم کابل را به خاک و خون کشیدند. شکایت این کشتار هولناک را کجا ببریم؟ انگیزه‌ی این مرگ‌آفرینی افسارگسیخته ریشه در کدام ایدئولوژی شیطانی دارد؟ دوستان افغانی‌ام جزو نجیب‌ترین انسان‌هایی هستند که تا با حال دیده‌ام.